Όροι και προϋποθέσεις αγορών

Εγγραφή ή Σύνδεση / Προσωπικά στοιχεία πελάτη

Ισχύουν για κάθε καταχωρημένη παραγγελία στην ιστοσελίδα refone.gr και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα μεταξύ της refone.gr και του Πελάτη. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία επιφύλαξη. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστοτόπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Για λόγους ασφαλείας των συναλλαγών, ο Χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος (εφεξής «Χρήστης» ή «Πελάτης») πριν ξεκινήσει τη διαδικασία υποβολής της πρώτης παραγγελίας μπορεί να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα και να δημιουργήσει λογαριασμό πελάτη. Για την εγγραφή ή σύνδεση του Πελάτη στο ηλεκτρονικό κατάστημα θα χρειαστεί να συμπληρώσει τη φόρμα εγγραφής, περιλαμβάνοντας τις ακόλουθες πληροφορίες: ηλεκτρονική διεύθυνση, επώνυμο, όνομα και αριθμός τηλεφώνου. Ο Πελάτης δεσμεύεται να παρέχει πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες. Σε περίπτωση μη επιθυμίας δημιουργίας λογαριασμού πελάτη, ο Πελάτης, για την ολοκλήρωση της παραγγελίας, θα πρέπει να παρέχει μέσω της φόρμας εγγραφής τις ακόλουθες πληροφορίες: ηλεκτρονική διεύθυνση, επώνυμο, όνομα, αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση αποστολής. Στην περίπτωση που η διεύθυνση χρέωσης είναι διαφορετική από εκείνη της αποστολής, ο Πελάτης οφείλει να παρέχεις τις ακόλουθες πληροφορίες: ηλεκτρονική διεύθυνση, επώνυμο, όνομα, αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση χρέωσης.

Οι πληροφορίες αυτές παραμένουν απολύτως εμπιστευτικές. Κάθε πλαστοπροσωπία ή δήλωση ψευδούς ταυτότητας μπορεί να οδηγήσει στο κλείσιμο του λογαριασμού και στην ποινική δίωξη του Χρήστη / Πελάτη. Πολλαπλές καταχωρήσεις, χρήση του λογαριασμού από άλλα πρόσωπα ή άλλες δόλιες ενέργειες, μπορούν να οδηγήσουν στην απενεργοποίηση του λογαριασμού. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι είναι σε θέση να δεσμεύσει και να προβεί στην αγορά προϊόντων που προσφέρονται στην ιστοσελίδα refone.gr

Η refone.gr αρνείται οποιαδήποτε πώληση σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών, χωρίς προηγουμένως την απαραίτητη γονική συναίνεση, η οποία σε αυτή την περίπτωση θα ζητείται συνεχώς.

Η refone.gr, ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τη νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις, δεν πρόκειται να προβεί σε καμία απολύτως αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση.

Η refone.gr με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί ή ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Κατ’ εξαίρεση μόνο μπορεί να δημοσιοποιηθούν τα προσωπικά σας στοιχεία από την εταιρεία, τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας, όταν τούτο επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή, Δικαστήριο κλπ.

Υποβολή και αποδοχή παραγγελίας

Η παραγγελία των προϊόντων υποβάλλεται μέσω της συμπλήρωσης και αποστολής της ειδικής Φόρμας Παραγγελίας που υπάρχει στο ηλεκτρονικό κατάστημα «Αγόρασέ το - Αγορά». Πριν από την υποβολή της παραγγελίας «Ολοκλήρωση», ο Πελάτης λαμβάνει γνώση των όρων χρήσης που αφορούν την πώληση των προϊόντων που επιθυμεί να αποκτήσει και στη συνέχεια επιλέγει την ενεργοποίηση σχετικού εικονιδίου (ένδειξης) «Όροι Χρήσης». Με τη σήμανση αυτή, ο Πελάτης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι πριν την υποβολή της παραγγελίας του έλαβε με ευκρινή και κατανοητό τρόπο γνώση των ακόλουθων πληροφοριών

Η παραγγελία δεν είναι δεσμευτική για την Εταιρεία, πριν ο Πελάτης λάβει την σχετική επιβεβαίωση της αποδοχής της παραγγελίας, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Επιβεβαίωση παραγγελίας – Κατάρτιση Πώλησης

H παραγγελία θεωρείται ληφθείσα από την Εταιρεία από την στιγμή που ο Πελάτης λάβει σχετική ενημέρωση της κατάστασης παραγγελίας με την ένδειξη «Επιβεβαίωση Καταχώρησης Παραγγελίας».

Οι ενημερώσεις περί της κατάστασης παραγγελίας εμφανίζονται στην οθόνη του Πελάτη και αποστέλλονται με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει καταχωρήσει ο Πελάτης. Ο Πελάτης οφείλει να ελέγχει την «Επιβεβαίωση Καταχώρηση Παραγγελίας» και να ενημερώνει αμέσως την Εταιρεία (το αργότερο εντός 2 ωρών από την ώρα της λήψης ηλεκτρονικής ειδοποίησης με την ένδειξη «Καταχώρηση Παραγγελίας») εγγράφως για οποιοδήποτε λάθος, άλλως τα στοιχεία που αναφέρονται στην «Επιβεβαίωση Καταχώρηση Παραγγελίας» θα εφαρμοσθούν σύμφωνα με την σύμβαση πώλησης. Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας κάθε καταχωρηθείσας παραγγελίας επιβεβαιώνεται η διαθεσιμότητα αποθέματος των προϊόντων της παραγγελίας.

Σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ή ο χρόνος παράδοσης διαφέρει από τον αναγραφόμενο στην σελίδα του προϊόντος ο Πελάτης θα λάβει σχετική ενημέρωση. Ειδικότερα, η Εταιρεία και εφόσον διαπιστώσει τη διαθεσιμότητα του προϊόντος και την έλλειψη τυχόν σφαλμάτων στο ηλεκτρονικό κατάστημα αναφορικά με την τιμολόγηση ή την τιμή των προϊόντων, τα χαρακτηριστικά τους κ.λ.π, με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) θα επιβεβαιώνει την αποδοχή της παραγγελίας. Στο ως άνω ηλεκτρονικό μήνυμα θα επιβεβαιώνεται ρητά το περιεχόμενο της παραγγελίας, το συνολικό τίμημα, και ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης της παραγγελίας.

Η κατάσταση της παραγγελίας ενημερώνεται συνεχώς όπως και όταν προκύπτουν αλλαγές κατά την διαχείριση της παραγγελίας του Πελάτη. Ο Πελάτης υποχρεούται να ελέγχει την κατάσταση της παραγγελίας του και να ενημερώσει αμέσως την Εταιρεία εγγράφως για οποιοδήποτε σφάλμα στην παραγγελία, άλλως τα στοιχεία που αναφέρονται στην Επιβεβαίωση παραλαβής της παραγγελίας θα εφαρμοσθούν σύμφωνα με την σύμβαση πώλησης.

Ο Πελάτης επίσης έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για την πορεία της παραγγελίας, είτε τηλεφωνικά (τηλ: 2107009581, είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]).

Διαθεσιμότητα προϊόντων - Περιορισμοί ευθύνης

Η refone.gr προσπαθεί να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή διαθεσιμότητα των προϊόντων που εμπορεύεται το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά δεν δεσμεύεται και δεν φέρει ευθύνη για την μη έγκαιρη διαθεσιμότητα τους παρά μόνο για την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών που τα έχουν παραγγείλει περί της τυχόν μη διαθεσιμότητας τους.

Η refone.gr γνωστοποιεί κάθε φορά στον Πελάτη τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης του παραγγελλόμενου προϊόντος, αναλόγως των περιστάσεων. Σε κάθε περίπτωση η refone.gr δεσμεύεται να παραδώσει το παραγγελθέν προϊόν εντός τριάντα (30) ημερών από την επιβεβαίωση παραλαβής της παραγγελίας. Ωστόσο, η refone.gr επιφυλάσσεται να ενημερώσει τον Πελάτη σε περίπτωση συνδρομής επιγενόμενων λόγων που καθιστούν το προϊόν μη διαθέσιμο ή για τον πιθανό (νέο) χρόνο παράδοσης εφόσον συντρέχουν λόγοι καθυστέρησης της παράδοσης. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον κρίνεται ότι η καθυστέρηση καθιστά τη συναλλαγή ασύμφορη για τον Πελάτη, ο Πελάτης δικαιούται να προβεί μονομερώς σε ακύρωση της παραγγελίας με έγγραφη δήλωσή του (με ηλεκτρονικό μήνυμα στο [email protected]). Εφόσον ακυρωθεί η παραγγελία και έτσι καταγγελθεί η σύμβαση πώλησης, η refone.gr οφείλει να επιστρέψει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, όλα τα χρήματα που της είχε καταβάλλει ο Πελάτης.

Λανθασμένη τιμή ή χαρακτηριστικά προϊόντος

H refone.gr επιφυλάσσεται ρητά ως προς τυχόν λανθασμένη αναγραφή τιμής από παραδρομή που οφείλεται σε ανθρώπινο ή τεχνικό παράγοντα. Αν και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη σωστή αναγραφή και ενημέρωση του περιεχομένου, σε περίπτωση που κάποιο προϊόν παρουσιάζει ασυνήθιστα χαμηλή τιμή, δίχως κάποια ιδιαίτερη ένδειξη που να δικαιολογεί αυτή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας πριν παραγγείλετε το προϊόν.

Επιπλέον, η refone.gr χρησιμοποιεί μηχανισμό Caching για το περιεχόμενο των σελίδων, ο οποίος ανανεώνει το περιεχόμενο ανά μερικά λεπτά της ώρας. Συνεπώς ενδέχεται η τιμή, η διαθεσιμότητα ή και άλλο περιεχόμενο να διαφοροποιηθούν σε σχέση με τη σελίδα του καλαθιού. Για να είστε πάντα σίγουροι για τυχόν αλλαγή της τιμής, θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη την τιμή που αναγράφεται στο καλάθι σας λίγο πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Σε περίπτωση που αφήσετε προϊόν στο καλάθι σας για αρκετή ώρα και το ξαναεπισκεφθείτε αργότερα, η τιμή των προϊόντων θα ανανεωθεί αυτόματα σύμφωνα με τα τρέχοντα δεδομένα.

Προσφορές

Οι διάφορες προσφορές προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Η refone.gr διατηρεί το δικαίωμα μη εκτέλεσης παραγγελίας προϊόντος που είναι σε προσφορά, αν κρίνει ότι η ζητούμενη ποσότητα στερεί την δυνατότητα αξιοποίησης της προσφοράς από άλλους πελάτες.

Παράδοση παραγγελίας

Σχετικά την παράδοση του/των προϊόντος (-ων), η refone.gr σας ενημερώνει ότι: Κατά την παραλαβή των προϊόντων από την εκάστοτε εταιρεία ταχυμεταφορών, ο πελάτης θα πρέπει να αποσυσκευάσει και να ελέγξει διεξοδικά το προϊόν.

Ειδικότερα, για τις παραγγελίες όπου περιλαμβάνουν κινητό τηλέφωνο (Smartphone), τερματικό οθόνης (Monitor), φορητό υπολογιστή (Laptop), ταμπλέτα υπολογιστή (tablet), έξυπνο ρολόι (smartwatch), επιτραπέζιο υπολογιστή, καθώς και πάσα άλλη συσκευή στην οποία εμπεριέχεται οθόνη υγρών κρυστάλλων θα πρέπει αυτή να τεθεί άμεσα σε λειτουργία ώστε να διαπιστωθεί η ορθή λειτουργία της χωρίς οποιαδήποτε εσωτερική ζημιά στην οθόνη , δηλαδή σπάσιμο.

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν χτυπήματα ή σπάσιμο μερών της συσκευής ο πελάτης θα πρέπει να ενημερώσει την ίδια ημέρα το κατάστημα μας αποστέλλοντας e-mail στη διεύθυνση: [email protected] ή καλώντας το τεχνικό τμήμα στο τηλ. 210 700 9581 καθώς και την τοπική εταιρεία ταχυμεταφορών, δηλώνοντας ότι παρελήφθη με ζημιά ώστε να ενημερωθεί για τις ενέργειες που θα πρέπει να κάνει, σύμφωνα και με τους εκάστοτε όρους της ταχυμεταφορικής εταιρείας. Η παραλαβή της συσκευής από την μεταφορική θα πρέπει να γίνει στην αρχική της συσκευασία, μαζί με όλα τα παρελκόμενα . Σε κάθε περίπτωση διευκρινίζουμε πως η επιστροφή δεν γίνεται αποδεκτή χωρίς να έχει προηγηθεί ενημέρωση μας.

Η παραλαβή της παραγγελίας γίνεται με τους εξής όρους, οι οποίοι υπόκεινται σε τροποποίηση από την εταιρεία τηρουμένων των αναλογιών και των διατάξεων περί πωλητών:

  • Αυθημερόν παράδοση εντός Αθηνών, με χρέωση 9€
  • Εντός 1 έως 2 εργάσιμων ημερών παράδοση εντός Αττικής με δωρεάν χρέωση.
  • Εντός 1 έως 3 εργάσιμων ημερών παράδοση για την υπόλοιπη Ελλάδα με χρέωση από 5€, τηρουμένης της εκάστοτε τιμολογιακής πολιτικής της εκάστοτε συνεργαζόμενης εταιρείας ταχυμεταφορών.
  • Εντός 4 έως 7 εργάσιμων ημερών παράδοση στην Κύπρο, με χρέωση 19€, τηρουμένης της εκάστοτε τιμολογιακής πολιτικής της εκάστοτε συνεργαζόμενης εταιρείας ταχυμεταφορών.

Η refone.gr επιφυλάσσεται ρητά για την παράδοση προϊόντων σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως δυσπρόσιτες από την εταιρεία ταχυμεταφορών, η δε παράδοση της παραγγελίας ενδέχεται να πραγματοποιηθεί εντός 4 έως 7 εργάσιμων ημερών.

Οι παραπάνω χρόνοι παράδοσης εξαρτώνται από την επιλογή παράδοσης στο χώρο σας ή σε κάποιο κατάστημα της εκάστοτε ταχυμεταφορικής και η refone.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και τον τρόπο παράδοσης των προϊόντων.

Ανωτέρα βία

Η refone.gr δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της παραγγελίας (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της refone.gr ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και ως εκ τούτου η refone.gr δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών / μεταφοράς / παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των δυο (2) μηνών, η σύμβαση πώλησης μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση. Εάν ο Πελάτης κρίνει ότι δεν έχει πλέον συμφέρον από την εκτέλεση της παραγγελίας, δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση πώλησης και η refone.gr υποχρεούται να του επιστρέψει το τίμημα καθώς και κάθε άλλο ποσό που είχε πληρωθεί στο πλαίσιο της σύμβασης πώλησης.

Κώδικας Δεοντολογίας

Η λειτουργία του καταστήματος διέπεται από την χρήση του ισχύοντος Κώδικα Δεοντολογίας. Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά για τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, κάνοντας κλικ εδώ.

Τιμολογιακή πολιτική

Οι τιμές όλων των προϊόντων αναγράφονται ευκρινώς και πλησίον κάθε προϊόντος και περιλαμβάνουν ΦΠΑ (*Εξαιρείται η τιμολόγηση βάσει ΠΟΛ 1150/2017). Οι τιμές αλλάζουν και διαμορφώνονται βάσει ζήτησης και διαθεσιμότητας. Για το λόγο αυτόν, σας προτείνεται να μη συμβουλεύεστε για την αγορά σας αποκλειστικά ηλεκτρονικές πλατφόρμες αναζητήσεων, αλλά για καλύτερη ενημέρωσή σας την ηλεκτρονική μας σελίδα, η οποία ανανεώνεται άμεσα όσον αφορά τόσο τις τιμές όσο και τη διαθεσιμότητα των προϊόντων.

Νομοθεσία

Η Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία διασφαλίζει τα δικαιώματα των καταναλωτών με Νόμους και Οδηγίες όπως Ν2251/94 (ΦΕΚ 191/16-11-1994), ΑΚ §534, §537, §540 κ' §554, §555 όπως τροποποιήθηκαν από Ν3043/2002. Για επιπρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης – Γενική Γραμματεία Καταναλωτή /Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή - Πλ. Κάνιγγος, στην ηλεκτρονική σελίδα www.efpolis.gr, ή να καλείτε το 1520.

Αν επιθυμείτε να προβάλετε κάποια αξίωση, στα πλαίσια της περιορισμένης Εγγύησης που συνοδεύει κάθε προϊόν, θα πρέπει να απευθύνεστε στο αρμόδιο τεχνικό τμήμα ή στα εξουσιοδοτημένα σημεία επισκευής, καθώς επίσης και στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών του refone.gr.

Επιφυλάξεις

Το refone.gr δε μπορεί να κατηγορηθεί για οποιαδήποτε βλάβη μπορεί να προκαλέσουν προϊόντα, τα οποία διακινεί και εμπορεύεται και τα οποία καλύπτονται από ευρωπαϊκούς κανόνες ασφαλείας. Ο εκάστοτε κατασκευαστής οφείλει να ενημερώνει στις εσώκλειστες οδηγίες σχετικά με τον ορθό τρόπο χρήσης και τις προφυλάξεις των προϊόντων του.

Λογισμικό

Το λογισμικό που υπάρχει μέσα στις συσκευές έχει την άδεια χρήσης που δίνει ο κατασκευαστής του λογισμικού. Οι όροι χρήσης, οι οδηγίες και οι περιορισμοί χρήσης δίνονται ομοίως από τον κατασκευαστή του λογισμικού και όχι του προϊόντος. Πακέτα λογισμικού ή προϊόντα που περιέχουν λογισμικό μπορούν να επιστραφούν μόνο αν δεν έχει ανοιχτεί η ταινία ασφαλείας του κατασκευαστή και η συσκευασία θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση.

Για οποιαδήποτε συναλλαγή γίνεται με το refone.gr, ισχύει η Νομοθεσία της Ελλάδας και συμφωνείται ότι αρμόδιες αρχές για την επίλυση διαφορών είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Διευκρινίσεις

Με την επιβεβαίωση κάθε παραγγελίας ηλεκτρονικά, εννοείται ότι όλοι οι όροι γίνονται πλήρως κατανοητοί και ανεπιφύλακτα αποδεκτοί. Οποιαδήποτε απορία, διευκρίνιση ή μη σαφή κατανόηση των όρων αποστολής, πληρωμής, χρήσης και εγγύησης, οι οποίοι αναφέρονται επί του παρόντος, θα πρέπει να αποσαφηνίζεται από τον αγοραστή πριν την τοποθέτηση ή αποστολή της παραγγελίας του. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας, ο παραλήπτης υποχρεούται να το γνωστοποιήσει εγγράφως στο refone.gr, μέσα σε 48 ώρες από την παραλαβή, υποδεικνυομένης της γνωστοποιήσεως με συστημένη επιστολή ή να την υποβάλει ηλεκτρονικά ζητώντας αποδεικτικό παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει άμεσα, άθικτα όλα τα εμπορεύματα και το refone.gr επιφυλάσσεται ρητά του δικαιώματός του να υπαναχωρήσει από την παρούσα πώληση αζημίως. Το refone.gr σε κάθε περίπτωση δεσμεύεται, ότι θα κάνει το καλύτερο δυνατό για να σας διασφαλίσει μια αξιόπιστη και συμφέρουσα αγορά από κάθε άποψη.

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την αγορά του αναιτιολογήτως εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, επιστρέφοντας όμως το αγαθό μαζί με τα παρελκόμενά του στην άριστη αρχική τους κατάσταση, χωρίς να επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη, εκτός από τα έξοδα επιστροφής. Την σχετική φόρμα υπαναχώρησης μπορείτε να την βρείτε ΕΔΩ.

Μη εφαρμογή του δικαιώματος υπαναχώρησης

Το δικαίωμα υπαναχώρησης εκ του άρθρου 4 § 10 ν. 2251/1994 δεν εφαρμόζεται στις εξής περιπτώσεις.

  • Στις περιπτώσεις που το τίμημα των προϊόντων έχει καταβληθεί στα φυσικά καταστήματα iFastRepair και επιπλέον, τα προϊόντα έχουν παραληφθεί από φυσικό κατάστημα iFastRepair, καθώς η πώληση δεν θεωρείται ότι τελέστηκε από απόσταση.
  • Προϊόντα ακατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας (π.χ. ακουστικά, hands free κλπ) ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, όπως τα είδη προσωπικής φροντίδας.
  • Προϊόντα τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί, π.χ. καταχωρήθηκαν (registration) τα στοιχεία του πελάτη κατά την ενεργοποίηση της συσκευής.

Δικαίωμα καταναλωτή για καταγγελία μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage .

Copyright © 2022-present iFastRepair, LLC. All rights reserved.