Όροι Χρήσης

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Με την είσοδό σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα και πριν από την περιήγησή σας στον ιστότοπό μας, καλείστε να συμβουλευτείτε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με αυτούς, καθώς η περαιτέρω περιήγησή σας στον ιστότοπο μας και η χρήση των υπηρεσιών που αυτή προσφέρει συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη και ρητή συναίνεση και συγκατάθεσή σας με τους ίδιους. Το refone.gr είναι ηλεκτρονικό κατάστημα μέσω του οποίου εκτίθενται και διατίθενται προϊόντα μέσω του Διαδικτύου. Είναι ιδιοκτησία της ελληνικής ετερόρρυθμης εταιρείας «IFASTREPAIR E.E.», και με διακριτικό τίτλο iFastRepair. που εδρεύει στη Λεωφόρο Πεντέλης 104, Βριλήσσια Αττικής, στην Ελλάδα (ΑΦΜ: 8009973546 / Δ.Ο.Υ Χολαργού) και αριθμό ΓΕΜΗ 146602507000.

Η refone.gr διατηρεί το δικαίωμα να ανανεώνει ή να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις των συναλλαγών, οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τα κάθε φορά συναλλακτικά ήθη αλλά και σύμφωνα με τις ανάγκες τις ίδιας. Διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση η μεταβολή των όρων δεν εφαρμόζεται σε παραγγελίες οι οποίες είναι ήδη περατωμένες.

H refone.gr φροντίζει για την εγκυρότητα και για την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, τόσο όσον αφορά την αναφορά των ουσιωδών χαρακτηριστικών και των τιμών ενός προϊόντος όσο και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος παρεχόμενες υπηρεσίες, με την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, τα οποία έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εξαιτίας ανωτέρας βίας. Η refone.gr δεν μπορεί να εξασφαλίσει και δεν δεσμεύεται από τυχόν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία. Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν αποκλειστικά στον εκάστοτε κατασκευαστή. Η refone.gr επίσης δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ασυμβατότητες των προϊόντων που παραγγέλνετε στο κατάστημά μας με άλλα προϊόντα. Η refone.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν προβλήματα που προκλήθηκαν από την χρήση προϊόντων που πουλήθηκαν από τον παρόν ιστότοπο ή τεχνικά προβλήματα που προκλήθηκαν από την πλοήγηση σε αυτόν. Οι χρήστες των ιστοσελίδων του ιστοτόπου refone.gr αποδέχονται ότι εκούσια ή ακούσια δεν θα χρησιμοποιήσουν αυτές (συμπεριλαμβανομένης και αυτής του ηλεκτρονικού καταστήματος) για την μετάδοση με κανέναν τρόπο οποιουδήποτε είδους περιεχομένου που αποτελεί παραβίαση της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Προσωπικά Στοιχεία

Προσωπικά σας στοιχεία (όπως π.χ. όνομα, επίθετο, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση διαμονής, τηλέφωνο επικοινωνίας) ενδέχεται να σας ζητηθούν να δηλώσετε κατά την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες της refone.gr. Αυτό συμβαίνει αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των παραγγελιών σας, για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μας μαζί σας καθώς και για την περιοδική ενημέρωσή σας για νέα γύρω από την εταιρεία μας. Αποκλειστικά και μόνο για τους παραπάνω λόγους τα στοιχεία σας τηρούνται από την εταιρεία refone.gr, δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους (με κάθε εξαίρεση που προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία) και λαμβάνεται κάθε εύλογο και νόμιμο μέτρο για την ασφάλειά τους. H refone.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαβιβάσει τα στοιχεία αυτά σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις με σκοπό την αποστολή εξατομικευμένων προσφορών. Ο κάθε χρήστης διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να ζητήσει την ακύρωση της τήρησης των προσωπικών του στοιχείων από τη refone.gr.

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η εταιρεία μας διαθέτει σελίδα σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως το FACEBOOK, το INSTAGRAM, το TWITTER το LINKEDIN, και το YOUTUBE. Υπάρχει δε δυνατότητα επικοινωνίας με τους διαχειριστές της εκάστοτε σελίδας μέσω αποστολής μηνύματος. Στην περίπτωση που ο διαχειριστής της εκάστοτε σελίδας λάβει μηνύματα που εμπεριέχουν προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων αυτά είναι απολύτως εμπιστευτικά και η χρήση τους εξυπηρετεί αποκλειστικά το λόγο της επικοινωνίας μας. Μετά την εκπλήρωση του σκοπού της επικοινωνίας, αν δεν ακολουθήσει η εκ μέρους μας παροχή των υπηρεσιών, διαγράφονται. Σημειώνεται ότι η εταιρεία μας δεν ασκεί και δεν μπορεί να ασκεί επιρροή και έλεγχο όσον αφορά την φύση και την έκταση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και τηρούνται από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ως όρος ή αποτέλεσμα της χρήσης τους. Συνεπώς, ο επισκέπτης/πελάτης μεταβαίνει στις σελίδες αυτές με δική του ευθύνη.

Συλλογή των προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/πελατών συλλέγονται από εμάς ως εξής:

 • Είτε μέσω απευθείας (δια ζώσης) επικοινωνίας ή/και παραγγελίας στην εταιρεία μας.
 • Είτε μέσω των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης στις περιπτώσεις της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών ή/και πληροφόρησης.
 • Είτε με την άσκηση των δικαιωμάτων σας που απορρέουν από την παρούσα πολιτική, τους όρους χρήσης του ιστοτόπου ή από το νόμο.

Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων σας

Η παραπάνω επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επιτελείται πάντοτε στο πλαίσιο των αρχών του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Σας δηλώνουμε ότι επεξεργαζόμαστε τα απολύτως αναγκαία δεδομένα προκειμένου να ικανοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες σας. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εξυπηρετεί τον σκοπό της επικοινωνίας σας με την εταιρεία μας, την εκτέλεση των παραγγελιών σας, καθώς και την βέλτιστη πλοήγηση σας στην παρούσα ιστοσελίδα και κατ’ επέκταση την ενημέρωσή σας βάσει των προσωπικών σας προτιμήσεων.

Τα δικαιώματά σας

 • Δικαίωμα πρόσβασης

 • Να γνωρίζετε εάν και κατά πόσο τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται οποιασδήποτε μορφής επεξεργασία, και ειδικότερα τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, τους αποδέκτες των δεδομένων σας εντός και εκτός Ε.Ε., το χρονικό διάστημα για το οποίο τηρούμε τα δεδομένα σας καθώς και την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων (άρθρο 15 ΓΚΠΔ).

 • Δικαίωμα διόρθωσης

 • Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (άρθρο 16).

 • Δικαίωμα περιορισμού

 • Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 ΓΚΠΔ. Σημειώνεται πάντως πως η εταιρεία μας έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημά σας για περιορισμό της επεξεργασίας προσωπικών σας δεδομένων εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη των δικαιωμάτων μας ή την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας.

 • Δικαίωμα εναντίωσης

 • Να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε (άρθρο 21 ΓΚΠΔ), εκτός εάν αποδείξουμε ότι υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία των δεδομένων σας ή η διατήρησή τους είναι αναγκαία για την άσκηση των νομικών μας αξιώσεων.

 • Δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη)

 • Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 ΓΚΠΔ. Επισημαίνεται ότι η εταιρεία μας έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημά σας για διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη των δικαιωμάτων μας ή την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας.

 • Δικαίωμα στη φορητότητα

 • Να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας από την εταιρεία μας σε οποιονδήποτε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (άρθρο 20 ΓΚΠΔ). Επισημαίνεται πως το δικαίωμα στη φορητότητα δεν συνεπάγεται και τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.

 • Δικαίωμα καταγγελίας

 • Να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο..

Η εταιρεία μας, σεβόμενη απολύτως τα δικαιώματά σας, θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Η εταιρεία μας, σε κάθε περίπτωση, θα σας ενημερώσει για την τυχόν παράταση της προθεσμίας απάντησης εντός τριάντα (30) ημερών. Η άσκηση των δικαιωμάτων σας δεν απαιτεί κανένα κόστος. Σε περίπτωση, ωστόσο, που τα αιτήματα των επισκεπτών/πελατών είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, η εταιρεία μας δύναται είτε να επιβάλλει στον επισκέπτη/πελάτη την καταβολή εύλογου τέλους, ενημερώνοντάς τον σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί στο αίτημά/στα αιτήματά του.

Ασφάλεια των δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε στο πλαίσιο της λειτουργίας του ιστοτόπου είναι τα απολύτως απαραίτητα για τους σκοπούς της επικοινωνίας μαζί σας, την εκτέλεση των παραγγελιών σας και της βελτίωσης της ιστοσελίδας μας. Είναι απολύτως εμπιστευτικά και τηρούνται μόνο για τους παραπάνω σκοπούς. Πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα έχουν τα μέλη της εταιρείας μας ως εκτελούντες την εκάστοτε επεξεργασία, τα οποία έχουν δεσμευθεί για την τήρηση εχεμύθειας. Επιπλέον, διαθέτουμε επαρκή συστήματα ασφαλείας και λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν παραβίαση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων (διαρροή, αποκάλυψη, πρόσβαση από μη δικαιούμενα πρόσωπα) από τα συστήματά μας.

Προστασία προσωπικών δεδομένων των παιδιών

Οι Υπηρεσίες μας δεν απευθύνονται σε παιδιά και δεν συλλέγουμε συλλογικά προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία από παιδιά. Στην περίπτωση που ανακαλύψουμε ότι ένα παιδί μας έχει παράσχει προσωπικά στοιχεία, το διαγράφουμε αμέσως από τους διακομιστές μας. Εάν είστε γονέας ή κηδεμόνας και γνωρίζετε ότι το παιδί σας μας έχει παράσχει προσωπικά στοιχεία, επικοινωνήστε μαζί μας για να μπορέσουμε να κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες.

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου

Ενδέχεται να ενημερώνουμε την Πολιτική απορρήτου μας κατά διαστήματα. Έτσι, σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε περιοδικά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές. Θα σας ειδοποιήσουμε για τυχόν αλλαγές δημοσιεύοντας τη νέα Πολιτική Απορρήτου σε αυτή τη σελίδα. Αυτές οι αλλαγές ισχύουν αμέσως μετά τη δημοσίευσή τους σε αυτήν τη σελίδα.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή υποδείξεις σχετικά με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Κώδικας Δεοντολογίας

Η λειτουργία του καταστήματος διέπεται από την χρήση του ισχύοντος Κώδικα Δεοντολογίας. Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά για τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, κάνοντας κλικ εδώ.

Διαθεσιμότητα προϊόντων

Η refone.gr προσπαθεί να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή διαθεσιμότητα των προϊόντων που εμπορεύεται το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά δεν δεσμεύεται και δεν φέρει ευθύνη για την μη έγκαιρη διαθεσιμότητα τους παρά μόνο για την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών που τα έχουν παραγγείλει περί της τυχόν μη διαθεσιμότητας τους.

Λανθασμένη τιμή ή χαρακτηριστικά προϊόντος

H refone.gr επιφυλάσσεται ρητά ως προς τυχόν λανθασμένη αναγραφή τιμής από παραδρομή που οφείλεται σε ανθρώπινο ή τεχνικό παράγοντα. Αν και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη σωστή αναγραφή και ενημέρωση του περιεχομένου, σε περίπτωση που κάποιο προϊόν παρουσιάζει ασυνήθιστα χαμηλή τιμή, δίχως κάποια ιδιαίτερη ένδειξη που να δικαιολογεί αυτή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας πριν παραγγείλετε το προϊόν.

Επιπλέον, η refone.gr χρησιμοποιεί μηχανισμό Caching για το περιεχόμενο των σελίδων, ο οποίος ανανεώνει το περιεχόμενο ανά μερικά λεπτά της ώρας. Συνεπώς ενδέχεται η τιμή, η διαθεσιμότητα ή και άλλο περιεχόμενο να διαφοροποιηθούν σε σχέση με τη σελίδα του καλαθιού. Για να είστε πάντα σίγουροι για τυχόν αλλαγή της τιμής, θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη την τιμή που αναγράφεται στο καλάθι σας λίγο πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Σε περίπτωση που αφήσετε προϊόν στο καλάθι σας για αρκετή ώρα και το ξαναεπισκεφθείτε αργότερα, η τιμή των προϊόντων θα ανανεωθεί αυτόματα σύμφωνα με τα τρέχοντα δεδομένα.

Προσφορές

Οι διάφορες προσφορές προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Η refone.gr διατηρεί το δικαίωμα μη εκτέλεσης παραγγελίας προϊόντος που είναι σε προσφορά, αν κρίνει ότι η ζητούμενη ποσότητα στερεί την δυνατότητα αξιοποίησης της προσφοράς από άλλους πελάτες.

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την αγορά του αναιτιολογήτως εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, επιστρέφοντας όμως το αγαθό μαζί με τα παρελκόμενά του στην άριστη αρχική τους κατάσταση, χωρίς να επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη, εκτός από τα έξοδα επιστροφής.

Την σχετική φόρμα υπαναχώρησης μπορείτε να την βρείτε ΕΔΩ.

Τιμολογιακή πολιτική

Οι τιμές όλων των προϊόντων αναγράφονται ευκρινώς και πλησίον κάθε προϊόντος και περιλαμβάνουν ΦΠΑ (*Εξαιρείται η τιμολόγηση βάσει ΠΟΛ 1150/2017). Οι τιμές αλλάζουν και διαμορφώνονται βάσει ζήτησης και διαθεσιμότητας. Για το λόγο αυτόν, σας προτείνεται να μη συμβουλεύεστε για την αγορά σας αποκλειστικά ηλεκτρονικές πλατφόρμες αναζητήσεων, αλλά για καλύτερη ενημέρωσή σας την ηλεκτρονική μας σελίδα, η οποία ανανεώνεται άμεσα όσον αφορά τόσο τις τιμές όσο και τη διαθεσιμότητα των προϊόντων.

Νομοθεσία

Η Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία διασφαλίζει τα δικαιώματα των καταναλωτών με Νόμους και Οδηγίες όπως Ν2251/94 (ΦΕΚ 191/16-11-1994), ΑΚ §534, §537, §540 κ' §554, §555 όπως τροποποιήθηκαν από Ν3043/2002. Για επιπρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης – Γενική Γραμματεία Καταναλωτή /Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή - Πλ. Κάνιγγος, στην ηλεκτρονική σελίδα www.efpolis.gr, ή να καλείτε το 1520.

Αν επιθυμείτε να προβάλετε κάποια αξίωση, στα πλαίσια της περιορισμένης Εγγύησης που συνοδεύει κάθε προϊόν, θα πρέπει να απευθύνεστε στο αρμόδιο τεχνικό τμήμα ή στα εξουσιοδοτημένα σημεία επισκευής, καθώς επίσης και στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών του refone.gr.

Επιφυλάξεις

Το refone.gr δε μπορεί να κατηγορηθεί για οποιαδήποτε βλάβη μπορεί να προκαλέσουν προϊόντα, τα οποία διακινεί και εμπορεύεται και τα οποία καλύπτονται από ευρωπαϊκούς κανόνες ασφαλείας. Ο εκάστοτε κατασκευαστής οφείλει να ενημερώνει στις εσώκλειστες οδηγίες σχετικά με τον ορθό τρόπο χρήσης και τις προφυλάξεις των προϊόντων του.

Λογισμικό

Το λογισμικό που υπάρχει μέσα στις συσκευές έχει την άδεια χρήσης που δίνει ο κατασκευαστής του λογισμικού. Οι όροι χρήσης, οι οδηγίες και οι περιορισμοί χρήσης δίνονται ομοίως από τον κατασκευαστή του λογισμικού και όχι του προϊόντος. Πακέτα λογισμικού ή προϊόντα που περιέχουν λογισμικό μπορούν να επιστραφούν μόνο αν δεν έχει ανοιχτεί η ταινία ασφαλείας του κατασκευαστή και η συσκευασία θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση.

Για οποιαδήποτε συναλλαγή γίνεται με το refone.gr, ισχύει η Νομοθεσία της Ελλάδας και συμφωνείται ότι αρμόδιες αρχές για την επίλυση διαφορών είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Επιστροφές

Έχετε το δικαίωμα αναίτιας υπαναχώρησης από την πώληση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, με μοναδική προϋπόθεση να ΜΗΝ έχει ανοιχτεί η αρχική συσκευασία και φυσικά να ΜΗΝ έχει ενεργοποιηθεί η συσκευή ή να ΜΗΝ έχει χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο το προϊόν. Αν το δέμα έχει προπληρωθεί, τότε η επιστροφή των χρημάτων ολοκληρώνεται μετά την παραλαβή του προϊόντος και έπειτα από έλεγχο των ανωτέρω.

Επιστροφές δε γίνονται αποδεκτές, σε περιπτώσεις φθοράς ή αλλοίωσης της συσκευασίας ή/και του προϊόντος. Δε μπορείτε να υπαναχωρήσετε από παραγγελία, στην οποία έχετε αναγγείλει βλάβη του προϊόντος, προτού πιστοποιηθεί η αιτία αυτής.

Το κόστος των μεταφορικών όλων των επιστρεφόμενων προς το κατάστημα προϊόντων βαρύνει τον αγοραστή.

Διευκρινίσεις

Με την επιβεβαίωση κάθε παραγγελίας ηλεκτρονικά, εννοείται ότι όλοι οι όροι γίνονται πλήρως κατανοητοί και ανεπιφύλακτα αποδεκτοί. Οποιαδήποτε απορία, διευκρίνιση ή μη σαφή κατανόηση των όρων αποστολής, πληρωμής, χρήσης και εγγύησης, οι οποίοι αναφέρονται επί του παρόντος, θα πρέπει να αποσαφηνίζεται από τον αγοραστή πριν την τοποθέτηση ή αποστολή της παραγγελίας του. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας, ο παραλήπτης υποχρεούται να το γνωστοποιήσει εγγράφως στο refone.gr, μέσα σε 48 ώρες από την παραλαβή, υποδεικνυομένης της γνωστοποιήσεως με συστημένη επιστολή ή να την υποβάλει ηλεκτρονικά ζητώντας αποδεικτικό παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει άμεσα, άθικτα όλα τα εμπορεύματα και το refone.gr επιφυλάσσεται ρητά του δικαιώματός του να υπαναχωρήσει από την παρούσα πώληση αζημίως. Το refone.gr σε κάθε περίπτωση δεσμεύεται, ότι θα κάνει το καλύτερο δυνατό για να σας διασφαλίσει μια αξιόπιστη και συμφέρουσα αγορά από κάθε άποψη.

Δικαίωμα καταναλωτή για καταγγελία μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Copyright © 2022-present iFastRepair, LLC. All rights reserved.